stereoszumy

Temat: Do Piotra II-dokończenie tem.11500
z powrotem na konta.Natomiast,jeśli chodzi o RZiS ,to w rachunek ten wchodzą koszty i przychody z różnic kursowych,te zrealizowane,czyli podatkowe i ogólnie wyliczony zysk ,wchodzi do bilansu,(to ja wiem).........I tak ,jak piszesz Piotrze II - ja tak robię, dokładnie.Pod datą 31.12 na PK wycenione różnice właśnie księguję na te wspomniane moje wydzielone konta,ale tylko do początku następnego roku.Chodzi mi o to,że te wirtualne kwoty jak nazwałeś, trzymane do 1-go stycznia następnego roku,(moment księgowania odwrotnego),nie pozwalają mi zamknąć bilansu.....Może muszę przeksięgować na wynik finansowy,jak to robię ze wszystkimi kosztami i przychodami,ale wtedy wynik finansowy w bilanie nie będzie sie równał wynikowi w RZiS............I tak podobnie z darowiznami i kosztami NKUP....... ,Jak mam to wyksięgować ,aby wyniki fin.były takie same w bilansie i RZiS ?... PROSZĘ...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=11975Temat: Spółka z. o.o.
" />Aga! Tak, mam założone jedno konto "410", na którym księguję wszystkie koszty które nie są kup. W programie mam opcję, która automatycznie zmniejsza koszty podatkowe o tą wartość. Z tego względu w rachunku zysku i strat koszty sa większe niż w deklaracji CIT-2 (o konta 410 knkup). Na koniec roku konto to na równi z innymi kontami kosztowymi przenosi się na wynik finansowy (860), a więc koszty te obniżają zysk lub powiększją stratę bilansową. Z tego powodu występuje rozbieżność między CIT-8 a wynikiem finansowym (bilansowym). Jak widzisz konto wyzerowało się. A Wspólnicy ... być bardzo dokładna, to w sytuacji, gdy koszty nkup dotyczą różnych rodzajów kosztów, np. usługi , materiały, wynagrodzenia, reklama itp. to na koniec roku, aby mieć właściwą kwotę na tych kontach, należy dokonać przeksięgowania z konta "410" na właściwe konto (grupujące ten rosdzaj kosztow). Jezeli Ciebie, te wyjaśnienia zadowalają, to również ja jestem zadowolony. Pozdrawiam.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=4815


Temat: Jak zaksięgować koszty niepodatkowe - (CIT-2) ??? ???
kosztów od początku roku, które można byłoby wpisać do deklaracji. Ale trzeba odjąć te tzw NKUP. Gdzie je księgowac ? Jak robią to inni ? Czy np. po zaksięgowaniu dokumentu, gdzie wystąpił koszt niepodatkowy, zaksięgować na 5xxxx i 490 i odrazu 490 WN i jakieś konto inne np. w zespole 7 zastosować konto: "koszty nie stanow.kup", które to będzie trzeba przenieść na koniec roku na konto 860 "Wynik finansowy" ? Nie, Chyba żle myślę. Pomóżcie proszę. Zastosowanie jakiejś dobrej techniki jest ważne. Z Vatem jest łatwiej, bo mamy rejestry, ale kiedy przyjdzie kontrola...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=18939


Temat: Jak zaksięgować koszty niepodatkowe - (CIT-2) ??? ???
" />Ja pracuję na programie księgowym RAKS, który ma opcję przyporządkowania konta do KUP i NKUP. Zakładam oddzielne konto dla NKUP, co pozwala mieć bieżacy wynik finansowy bilansowy, rzeczywisty rachunek zysków i strat, bo wydatki NKUP też są kosztem obniżającym wynik finansowy (bilansowy). Drukowana deklaracja CIT-2 z programu komputerowego nie zawiera koszów NKUP, ponieważ sam program to zabezpiecza. Jeżeli rodzaj i ilość NKUP jest znaczna, to do każdego rodzaju kosztów (np. materiały, usługi, amortyzacja, płace, finansowe), można założyć oddzielne konta. W małej firmie, gdzie tych kosztów jest mało, zakładam tylko jedno konto np. 410 na którym księguję wszystkie NKUP. Na koniec roku, saldo tego konta równe jest różnicy pomiędzy wynikiem finansowym - ksiegowym i podatkowym, co wykazujemy w informacji dodatkowej w sprawozdaniu finansowym.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=18939